Statoil

Statoil

Utvikling og oppsett av e-læringssystem for Statoil i samarbeid med Blå Mediamentor. 

1 elæring